مولیبدات لیتیم ۱۰ درصد

کرومات لیتیم ۲۰ درصد

نیترات لیتیم ۱۵ درصد

لیتیم هیدروکساید ۵۶/۵ درصد

اکتیل الکل

لیتیم برماید نو و کارکرده

جهت اطلاع از شرایط فروش لطفا با شماره های ۰۲۱۲۲۶۷۵۱۸۱ و ۰۲۱۲۲۶۹۳۸۵۸ تماس بگیرید