آزمایشگاه لیتیم برماید چیلرهای جذبی

فرآيند آزمايش و كنترل كيفي محلول ليتيوم برمايد LiBr (محلول شيميايي موجود در چيلرهاي جذبي)برای اولین بار در ايران توسط متخصصين شيمي گروه كيمياگران، طراحی و اجرایی گردیده است .

 

محصول ویژه

نمایشگاه