تعدادی از پروژه های اجرا شده در خصوص انجام فرآیند آزمایش و کنترل کیفی و احیاء شیمیایی محلول لیتیم برماید چیلرهای جذبی:

وزارتخانه ها و ادارات دولتی و … :

 • سازمان صدا و سیما                             Carrier
 • بنیاد مستضعفان                                   Carrier
 • سازمان بنادر و کشتیرانی                      EBARA  
 • شرکت پالایش و پخش نفت            Mitsubishi 
 •   شرکت ملی گاز ایران                               York
 • هواپیمایی هما                                           York
 • وزارت اطلاعات                                        York
 • وزارت نفت                                          EBARA 
 • سازمان انرژی اتمی                              Carrier                      
 • وزارت بهداشت                                   Zahesh                    
 • وزارت ورزش                                      Zahesh                       
 • شرکت ایران خودرو                            century                                

بیمارستانها و مراکز درمانی و …. :

 • حضرت رسول (ص) و امیر المومنین(ع)                 Trane
 •  حضرت معصومه (س) کرمانشاه                     Sari Poya  
 • دکتر فیاض بخش تهران                                         Trane
 • امام سجاد (ع) رامسر                                           Carrier
 • دکتر گنجویان دزفول                                            EBARA
 •  نیرو هوایی تهران                                                 Carrier
 • میلاد تهران                                                  York
 • امام رضا (ع) کرمانشاه                       Mitsubishi             
 • زینبیه (س) شیراز                              Sari Poya
 • طالقانی آبادان                                     Mitsubishi              
 • آسایشگاه کهریزک                                    century
 • سلمان فارسی بوشهر                          Mitsubishi              

دانشگاهها و مراکز علمی و … :

 • امام حسین (ع)                                    Mitsubishi
 • دانشگاه صنعتی  شریف                             Zahesh 
 • دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی(دانشکده مکانیک)                                   York
 • امیرکبیر (دانشکده پلیمر)                                             Yekta Tahvieh Arvand

مجتمع ها و ساختمان های مسکونی و … :

 • ساختمان های اسکان                                        Zahesh
 • برج مینیاتور الهیه                                      Mitsubishi 
 • مجتمع مسکونی آ –  اس –  پ                          Carrier               
 • ساختمان های ونک پارک                                   Carrier               

پروژه های گوناگون و … :

 • مرقد مطهر امام خمینی(ره)                                                     Trane
 • حرم مطهرامامزاده صالح(ع)                                                  Zahesh
 • سرم سازی کارخانه دارو پخش                                                Trane
 • بانک مرکزی ایران                                                          Mitsubishi
 • معاونت نیروی انسانی ناجا                           Tahvieh Damavand
 • بانک ملت مرکزی                                                                  Trane
 • حرم مطهر امام رضا(ع)                             EBARA Mitsubishi                 
 • فرودگاه امام خمینی (ره)                                               EBARA         
 • اکتشافات نفت                                                             century       
 • دارو سازی جابربن حیان                                    Sarma Afarin   
 • ورزشگاه شهید شیرودی(افراسیابی)                                York   
 • چاپخانه بانک ملی                                                                   LG